Hoe werkt onze praktijk?

In onze knusse praktijk hanteren wij een persoonlijke aanpak. Wij vinden het fijn om de tijd te nemen om goed naar uw verhaal of dat van uw kind te luisteren. Om de hulpvraag te helder te krijgen maken wij soms gebruik van materialen, zoals fotokaarten, poppetjes of living puppets.

Vervolgens kunnen wij u binnen Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid u zo nodig begeleiding aanbieden door middel van bijvoorbeeld:

Intelligentieonderzoek.
Wanneer er vragen zijn over de cognitieve capaciteiten van uw zoon of dochter, kan er een intelligentieonderzoek afgenomen worden. We werken onder meer met de IDS-2. Deze test is – net als de WISC-V – gebaseerd op het CHC-model. De IDS-2 is wereldwijd de eerste test die de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren tussen de 5 en 20 jaar met één instrument in kaart brengt. Behalve intelligentie, meet de IDS-2 onder meer executief functioneren, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, taal- en rekenvaardigheid en werkhouding.


Bron: Hogrefe Uitgevers

Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling.
Met behulp van verschillende psychologische instrumenten brengen wij de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind in kaart.

Observatie, thuis en op school.
Het kan nodig zijn om te kijken hoe het kind of jongere thuis, in de klas of op school functioneert. Een schoolobservatie kan duidelijkheid geven of uw zoon of dochter voldoende de aandacht kan opbrengen, hoe zijn of haar werktempo is of hoe hij of zij met klasgenoten omgaat. Een observatie thuis kan inzicht geven in het gedrag van uw kind en mogelijk bijdragen aan handvatten in de opvoeding.

Adviesgesprekken.
Soms blijkt na de intake dat er geen verdere diagnostiek nodig is, maar dat een paar gesprekken voldoende zijn. Of u wilt een adviesgesprek omdat u met een deskundige over opvoedingsvragen wilt praten.

Ouderbegeleiding.
Bij ouderbegeleiding krijgt u als ouder in gesprekken handvatten en tips die u bij de opvoeding kunt gebruiken. Samen kijken we naar wat nodig is en bespreken we hoe dat verwezenlijkt kan worden.

Leerkrachtbegeleiding.
Bij leerkrachtbegeleiding krijgt u als leerkracht in gesprekken handvatten en tips die u in de omgang met uw leerling kunt gebruiken. Samen kijken we naar wat nodig is en bespreken we hoe dat verwezenlijkt kan worden.

Korte oplossingsgerichte gesprekken
Samen met Willeren en Stichting Leren Motiveren ontwikkelde Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid Oplossingsgericht Werken met Fotokaarten. Deze, en ook andere materialen, gebruiken we in korte oplossingsgerichte gesprekken. Hierbij kijken we naar wat goed gaat en proberen dat uit te breiden.


Bron: www.hbspellen.nl

Systeemopstellingen op Tafel
Oplossingsgericht werken kan ook met poppetjes. Loop je vast in een situatie en wil je meer duidelijkheid? Dan kan het helpen om de situatie uit te beelden op tafel. De situatie wordt op die manier vanuit verschillende perspectieven te belicht. Je kunt bovendien de situatie nú en de gewenste situatie neerzetten. Deze manier van werken gebruiken we om te zien welke hulp nodig is of om de start van een behandeling helder vorm te geven. Soms kan een opstelling zoveel inzicht geven, dat dat al ruimte biedt voor verandering. Zowel in gezinnen als in teams is deze methode heel goed bruikbaar.


Bron: www.werkenmetpoppetjes.nl

Mindful Ouderschap
Mindfulness in de opvoeding en/of begeleiding heeft een positieve invloed op de ouder-kindrelatie en op het gedrag van het kind. In de Mindful Ouderschap training en begeleiding gaan wij uit van onderstaand model (Duncan, Coatsworth & Greenberg, 2009).