Klachtenregeling psycholoog

Klachtenregeling

Wat betreft de klachtenafhandeling met betrekking tot psychologische werkzaamheden is de psycholoog gebonden aan de beroepscode van het NIP. Als ouders een klacht hebben, dient deze eerst te worden voorgelegd aan de  de psycholoog. Samen met u wordt bekeken hoe tot een oplossing van de situatie gekomen kan worden. Indien u er niet met de psycholoog uitkomt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3N,