Ouders

Hebt u vragen over de opvoeding van uw kind(eren)?
Blijven de schoolresultaten van uw kind achter?
Is uw kind moeilijk te motiveren?
Is uw zoon of dochter vaak boos of opstandig?
Klaagt hij of zij over buikpijn als het tijd is om naar school te gaan?

Met deze en andere vragen kunt u bij ons terecht.

Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid biedt hulp bij leer- en gedragsproblemen, vragen over opvoeden, executief functioneren, sociaal-emotionele ontwikkeling, hoogbegaafdheid en begeleiding/bemiddeling bij schoolgesprekken.

Bij Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid kunt u als ouder(s) ook deelnemen aan de training Mindful Ouderschap of de SENG oudercursus. De eerste training is voor alle ouders. De tweede is specifiek bedoeld voor ouders van (hoog)begaafde kinderen.

Voor jongeren biedt Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid verschillende ondersteuningstrajechten, zoals het POP-traject (individueel), de TOP-training (in kleine groepen), de cursus Snel leren = leuk leren (leervaardigheden) en studie- en beroepskeuze begeleiding.

Werkwijze voor ouders
Ouders kunnen hun kind telefonisch of per e-mail aanmelden. Aansluitend hierop zal er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek waarin ouders hun wensen en verwachtingen kunnen uitspreken. Als het kind twaalf jaar of ouder is, wordt het kind ook uitgenodigd voor dit gesprek. Vervolgens wordt gekeken wat er nodig is en hoe dit gerealiseerd kan worden.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren
Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid biedt gespecialiseerde hulp in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Deze hulp kan worden gegeven aan;

  • ouders; in de vorm van adviserende gesprekken en begeleiding bij schoolgesprekken
  • scholen; in de vorm van begeleiding van de leerkracht/docent of het team
  •  kinderen en jongeren; in de vorm van psycho-educatie, hulp bij leren leren
    of hulp bij andere problematiek die verband kan houden met hun hoge intelligentie

Psychologenprakijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid biedt ook systemische ondersteuning met behulp van Systeemopstellingen op Tafel.

Afspraak maken?
Neem contact op via het contactformulier of bel 06-24636311.