Scholen

Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid kan hulp bieden bij
• leer- en gedragsproblemen
• begeleiding van leerlingen
• begeleiding van leerkrachten
• advisering en begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid.

Workshops, trainingen en lezingen
Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid
biedt trainingen, workshops en lezingen over de volgende onderwerpen:

 • Hoogbegaafdheid
 • Onderpresteren en motiveren tot gedragsverandering
 • Empathische communicatie en emotionele ontwikkeling van je kind
 • Passend onderwijs voor (bijna-)thuiszitters
 • Mindful begeleiden voor meer rust in de klas

In overleg kunnen ook workshops en lezingen op maat geboden wordt. U kunt hiervoor contact opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 06-24636311.

In samenwerking met Stichting Leren motiveren verzorgt Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid:

 • de Workshop Executief Functioneren in de Klas
 • de POP-training voor docenten (Hoe breng ik (hoog)begaafde onderpresteerders individueel in beweging?)
 • de TOP-training voor docenten (Hoe breng ik (hoog)begaafde onderpresteerders in kleine groepjes in beweging?)
 • Advies bij het ontwikkelen van (hoog)begaafdenbeleid.

Meer informatie over bovenstaande trainingen en workshop vindt u op de website van Stichting Leren Motiveren. U kunt zich daar ook een offerte voor een incompany-training aanvragen en/of aanmelden voor een training.

Werkwijze voor scholen
Scholen kunnen per e-mail informatie aanvragen over diagnostiek en/of begeleiding. Als school een leerling voor onderzoek aanmeldt, is dat uiteraard met toestemming van de ouders. Hierna wordt een intakegesprek gepland; dit gesprek vindt op school plaats. Hierbij zijn de ouders, hun kind indien het twaalf jaar of ouder is, en de betrokkenen vanuit school aanwezig. Afhankelijk van het gesprek worden er afspraken gemaakt voor het vervolg.

Begeleiding leerkrachten/docenten
Naast hulp voor het individuele kind, kunnen scholen ook terecht voor begeleiding voor leerkrachten, docenten en het team.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren
Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid biedt gespecialiseerde hulp in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Deze hulp kan worden gegeven aan:

 • ouders; in de vorm van adviserende gesprekken
 • scholen; in de vorm van begeleiding van de leerkracht/docent of het team
 • kinderen en jongeren; in de vorm van psycho-educatie, hulp bij leren leren of hulp bij andere problematiek die verband kan houden met hun hoge intelligentie

Afspraak maken?
Neem contact op via het contactformulier of telefoonnummer 06-24636311.